REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem www.medyk1.pl prowadzony jest przez firmę rodzinną "Medyk"s.c. J. P. Przybylscy, zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta Bełchatów z numerem ewid. , nr NIP: 769-10-06-462, nr REGON: 590322689, z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy 19-go Stycznia 1.

Regulamin sklepu.W sklepie internetowym “ Medyk” zamówienia składamy poprzez formularz zamówień i telefonicznie na nr 044 733-07-24 lub 605 088 242

 1. Nabywcą może być każda pełnoletnia osoba

 2. Kupujący zobowiązany jest w ciągu 7 dni do potwierdzenia zamówienia , oraz do podania numeru telefonu kontaktowego .

 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

 5. Wystawiamy paragony i faktury . Aby otrzymać żądany rodzaj rachunku należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia.

 6. W przypadku zmiany cen firma "Medyk" niezwłocznie poinformuje o tym klienta. W razie braku akceptacji przez kupującego nowej ceny zamówienie na określony produkt, nie będzie realizowane.

 7. W przypadku braku któregoś z zamawianych produktów klient będzie poinformowany o tym fakcie i o ewentualnym terminie dostawy.

 8. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy "Medyk" nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia towaru w obecności dostarczającego przesyłkę. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.

 10. Zamówienia które nie będą potwierdzone przez zamawiającego w ciągu 7 dni , lub gdy sprzedawca nie będzie w stanie z przyczyn nie zależnych od siebie skontaktować się z zamawiającym nie będą realizowane.

 11. Firma “ Medyk” zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia , gdy powstaną wątpliwości , co do jego autentyczności i niemożności potwierdzenia zamówienia.

 12. Zamówiony towar wysyłamy pocztą i firmą kurierską GLS;
  po wpłacie na konto – zryczałtowana opłata to 8,5 zł , wysyłką priorytetową 10,5 zł;
  za zaliczeniem pocztowym – zryczałtowana opłata to 14 zł wysyłką priorytetową- 16 zł;
  wysyłka firmą kurierską GLS - cena usługi 16 zł przy wpłacie z góry lub 25 zł przy płatności przy odbiorze;
  wysyłka pocztowa do krajów Unii Europejskie 35 zł.

 13. Bezpłatna przesyłka przysługuje przy zamównieniech o wartości minimum:
  200 zł - wysyłka Pocztą Polską (przy wpłacie z góry)
  350 zł - wysyłka Pocztą za zaliczeniem pocztowym (pobranie)
  400 zł - wysyłka przez firmę kurierską (przy wpłacie z góry)
  450 zł - wysyłka pobraniowa przez firmę kurierską (pobranie)
  1000 zł - wysyłka do krajów Unii Europejskiej (tylko wpłata z góry)

 14. Rozliczenia dokonujemy w miejscu odbioru zamówionego towaru przez pracownika poczty , bądź przez wpłatę na konto firmy “ Medyk”.

 15. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych

 16. W przypadku jakichkolwiek sporów miedzy kupującym a sprzedającym , spór zostanie rozwiązany na drodze polubownej .

Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, które zostały uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom, ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.